Samtal / Individutveckling

Relationer, självkänsla, stress, livssituationer livskris eller personlig utveckling

I våra samtal kommer jag att lyssna, ställa fördjupande frågor samt ge dig verktyg som hjälper dig gå vidare på egen hand. Du får möjligheten att berätta och bli mött i det som känns tungt, det är en väg för dig att bli mer medveten om vem du är och vad du vill med ditt liv.

Det kan handla om att:

* Hitta livsglädjen
* Öka självkänslan
* Hitta sätt att mildra stress, oro och nedstämdhet
* Öka självförtroendet
* Finna din egen vilja och väg i livet

Är samtalsterapi för alla?

Alla som vill förändra sitt liv kan dra nytta av samtalsterapi. Det är en metod som hjälper dig att leva ett rikare och mera fullvärdigt liv, där du lär dig att förstå vem du innerst inne är och vad du vill.

För att boka en tid ring mig på telefon 070-811 35 00 eller
skicka ett mail till ase@laursenutveckling.se

Med vänliga hälsningar
Åse Laursen

Kommentarer inaktiverade.