Lagutveckling / Medarbetarskap

Syftet är att förbättra samarbetet och kommunikationen för att skapa effektivare arbetsgrupper.

Utbildning bygger på praktiska moment som utvärderas av deltagarna och handledarna, detta varvas med korta teoripass i syfte skapa en helhet och förståelse för vad som händer och påverkar arbetsgruppen.

Olika övningar genomförs så att de samlade kompetenserna i gruppen måste tillvaratas och deltagarna måste omfördelas under lösandet av uppgifterna för att lyckas. Genom kommunikation och samarbete finner arbetsgruppen/laget lösningar på diverse praktiska övningar allt från ”det krånglade elverket” till ”hästen” eller varför inte ”bron”. Övningarna kan genomföras både utomhus och inomhus.

Utbildningen vänder sig till alla grupper i ett företag. Vi har träffat ledningsgrupper, mellanchefer, skifteslag med flera.

Vi är alltid två konsulter som arbetar tillsammans.

För bokning och offert, telefon 070-811 35 00 eller maila ase@laursenutveckling.se

Med vänliga hälsningar
Åse

Kommentarer inaktiverade.