Utvecklande Ledarskap (UL)

UL

 UTVECKLANDE LEDARSKAP

  • Ökad självkännedom
  • En riktning                                             
  • Ett förhållningssätt

Efter utbildningen har du:

  • fått kunskap om ledarstilsmodellen och utvecklande ledarskap.
  • fått personlig feedback på ditt ledarskap och tydliggjort dina utvecklingsbehov.
  • ökat din självinsikt.
  • skapat en personlig utvecklingsplan för att utveckla ditt ledarskap.
  • fått en 360°-bedömning av ditt ledarbeteende.

 2 dagar +1 uppföljningsdag, Totalt 3 dagar.

För mer info ring 070-811 35 00 eller
maila ase@laursenutveckling.se

Kommentarer inaktiverade.